دریافت(پاورپوینت مطالعه و شناخت مقبره شمس آل رسول آمل)

پاورپوینت مطالعه و شناخت مقبره شمس آل رسول آمل/پاورپوینت مطالعه و شناخت مقبره شمس آل رسول آمل,مقبره شمس آل رسول/40275981/cte
هم اکنون فایل با موضوع پاورپوینت مطالعه و شناخت مقبره شمس آل رسول آمل آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در 54 اسلاید

این بنا در قرن 9 هجری قمری در اراضی گنبد بنآمل بناشده و یكی از عناصرهویت دهندهاین محلهبه شمارمی رود. بخش های شمالی و غربی محله دارای بافتی بازو بخشجنوبی دارای بافتی پیچ در پیچ و كم عرضمی باشدوشاید بتوان دو خیابان شهید بهشتی(جبهه شرقی) وخیابانطالب آملی(جبهه غربی)را بهترین الگوی دسترسیبه این قسمت از شهر برشمرد.

به نظرمی رسددر تركیب اصلی بنا، چهار درگاهجای داردكه سه درگاه آن بسته و درگاه دیگر، تنهانوعی ورودیرامعرفیمی كند؛ ولی با توجه به مستندات تاریخی،درگاه اصلیبه طرف شمال بوده ودرگاه هایكوچكی نیز درطرف شرقو غرب وجود داشته است. درگاه جنوبی نیز بهعلت هم جهتبودن با قبله، بستهشده بود.

مطالب بالا به طور كامل در ترسیماتی كه از دمرگان و دونالد ویلبر باقی مانده، مشهود است.در این پلان ها، هر چند خطای ترسیم دیده می شود اما نمی توان انتظار داشت یك درگاه در ابعادی بزرگ از نظر دوربماند و یا كاستی و افزونی آن مورد تردید قرار گیرد.

تغییردیگری كه در نگاه اول جالب به نظر می رسد،عدم وجودگنبد رك در اینبناست. بهنظر میرسداینگنبد در اثر زلزله ای كه در سال23-1222ه.ق افتاده، ویران و در اثر عوامل جوی و اقلیمی بر آسیبهای آن افزوده شده است.

این پروؤه یک فایل جامع و کامل درباره مقبره شمس آل رسول شهر آمل به همراهبررسی و مطالعه برج - مقبره های قرن 8 و 9 ه.ق در مازندران، نقشه برج، تصاویر قدیم و جدید از مقبره و .. می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

اسامی مقابر دردوره ها و اقلیم هایمختلف مازندران

تاریخ شکل گیری مقابر

مطالعات تطبیقی مقابر مازندران

مقبره های قرن 8و 9 هجری قمری در مازندران

معرفی مقبره شمس آل رسول آمل

بررسی معماری مقبره

بررسی نقشه ها و تصاویر مقبره در دوره های مختلف

نتیجه گیری

پی نوشت

منابع و ماخذ


مطالب دیگر:
تحقیق جامعه شناسی و علم سیاستتحقیق جامعه شناسی گروههای سیاسیتحقیق تحلیل کنت پولاک (شاه، كارتر و جمهوری اسلامی ایران)تحقیق پیشرفت تسلیحاتی آمریكاتحقیق پگماتیتتحقیق بمباران 8 سال دفاع مقدستحقیق بی توجهی بانك جهانی به تحریمها و سرمایه گذاری در ایرانبررسی امنیت در مسیریاب ها‌ بااستفاده ازمكانیزم AAAپایان نامه کارشناسی بررسی ویروسها و ساختار آنهاعنوان کارآموزی : نواع مالیاتترجمه مقاله مدلسازی ماشینهای سنکرون با اشباع مغناطیسیترجمه مقاله کنترل انحراف فرکانس بوسیله کنترل هماهنگی پیل های سوختی و خازنهای دولایه ای در یک سیستم تولید توان انرژی تجدیدپذیر هایبرید خودکارترجمه مقاله مقایسه اینورترهای سه سطحی ونه سطحی تغذیه کننده درایوهای موتورالقاییترجمه مقاله یك پیش تحریك پیشرفته DC با كنترل شار موثر پیوندی برای سیستم درایو موتور القایی توان بالاکارآموزی :بررسی جبران‌كننده ‌های توان راكتیوکار آموزی در شرکت کامپیوتریترجمه مقاله عملکردDFIGدر زمان اتصال به شبکه در شرایط ولتاژ نامتعادل شبکهترجمه مقاله مبدل منبع ولتاژ (VSC) ظرفیت نامی كاهش یافته با یك ترانسفورماتور zig-zag برای جبرانسازی جریان در یك سیستم توزیع سه فاز چهار سیمهترجمه مقاله هموارسازی توان خروجی PVبا استفاده ازسیستم خازنترجمه مقاله بهبود کیفیت توان برای سیستم انرژی بادی متصل به شبکه با استفاده از ادوات FACTSترجمه مقاله یک چارچوب محاسبه ای برای بهینه سازی عدم قطعیت کمی و اتفاقی در بکارگیری واحد با تولید توان بادیترجمه مقاله بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) مبتنی بر ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابر رسانا (SMES) برای جبرانسازی نوسانات ولتاژترجمه مقاله تحلیل تئوری و تجربی اثر پیش جرقه بریکر خلاء بر روی ترانسفورماتورترجمه مقاله FRT یک توربین بادی DFIG با استفاده از DVR در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکهترجمه مقاله طراحی ، تجزیه و تحلیل و تست زمان واقعی یک کنترل کننده برای سیستم ریز شبکه چند ورودی